Info

Opintoseteliavustukset

Opetushallitus on myöntänyt Itä-Karjalan Kansanopistolle opintoseteliavustuksia yhteensä 17.500 € käytettäväksi työvuonna 2017-2018 maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, peruskoulun päättäneet nuoret sekä eläkkeellä olevat ja senioriväestö – kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.

Kuinka haen opiskelemaan?

 • Hakeminen yhteishaussa 20.2. – 13.3.2018 tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen:
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kiinteistöhoidon-, kotityöpalvelujen- ja toimitilapalvelujen osaamisalat). Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (ruokapalvelun osaamisala, kokki). Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakeminen perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa 22.5.-24.7.2018 tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen:
  Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) Haku osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Oma hakuaika tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen:
  Peruskoululinjat, Lasten- ja kodinhoidon linja, Suomen kielen ja kulttuurin linja,  Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja, Viestintä- ja ilmaisutaidon linja, Palveluja kotityön erityislinja, Hierojan sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset. Vapaiksi jääviä opiskelupaikkoja voit tiedustella opistolta hakuaikojen päätyttyä! Voit aloittaa opiskelun myös myöhemmin lukuvuoden aikana joustavasti.
 • Lisätietoja opistolta, opinto-ohjaajilta ja työvoimatoimistoista.

Mitä vaatimuksia minun tulee täyttää?

 • Yleis- ja ammattisivistävät opintolinjat sekä toisen asteen ammatillinen koulutus:
  – opiskelijan tulee ennen koulutuksen alkua olla täyttänyt 16 vuotta tai suorittanut oppivelvollisuuskoulun hyväksyttävästi
  – oppivelvollisuusikäinen voidaan hyväksyä opiskelijaksi peruskoululinjalle erityisestä syystä.
 • Ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset:
  – alalla vaadittava hyvä terveys sekä hyväksytysti suoritettu oppivelvollisuus.

Millä perusteilla opisto valitsee opiskelijansa?

 • Yleisisivistävät linjat: lukuaineiden keskiarvo
 • Ammatillinen peruskoulutus: Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämät opiskelijaksi ottamisen perusteet
 • Palvelu- ja kotityön erityislinja: soveltuvuus koulutukseen
 • Hierojan, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset: yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, työkokemus, harrastuneisuus ja soveltuvuus alalle.

Miten asun ja saan vapaa-aikani kulumaan?

Opistolla on nykyaikainen opiskelija-asuntola ja muita asumisvaihtoehtoja. Opiskelijoiden viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja terveydestä huolehtivat vapaa-ajan-/ asuntolaohjaajat, kouluterveydenhoitaja ja muu henkilöstö sekä yöpäivystäjä asuntolassa. Lemmikkieläimiä ei voi tuoda opiskelija-asuntoihin.
Iltaisin ja viikonloppuisin on monipuolista kerho-, kurssi- ym. yhteistoimintaa. Teemme myös yhteisiä retkiä. Ne ovat pääosin maksuttomia.

Luonto, retkeily, elämykset

Opistoa ympäröi ainutlaatuinen luonto, Saimaan vesistö, maan tunnetuimpiin luontonähtävyyksiin lukeutuva jääkauden jälkeensä jättämä Punkaharju sekä jatkosodan Salpalinja. Hyvät mahdollisuudet ulkona tapahtuvaan liikkumiseen, patikoinnin ja ratsastuksen harrastamiseen. Voit seurata luonnon muutoksia eri vuodenaikoina, lintujen elämää ja tähtitaivaan ilmiöitä. Iltaisin on mahdollista harrastaa kerhotoimintaa mm. liikuntaa, kokkausta, käsitöitä, kudontaa, musisointia, maalausta, näyttelemistä, pelata lento-, sulka- ja jalkapalloa, pöytätennistä sekä käyttää tietokoneita ja nettiyhteyksiä. Viikonloppuisin järjestetään ohjattua käytännön toimintaa. Kuntosali ja uimahalli sijaitsevat opiston läheisyydessä.
Saunat asuntolassa ja opiston rannassa lämpiävät usein ja ovat opiskelijoiden käytössä.

Kulttuuri ja urheilu

Savonlinnan seudun tarjonta on monipuolista: Kesäisin on oopperajuhlat, balettivierailuja, taidenäyttelyjä, Luston metsäkulttuuripäivät ja Sulkavan soudut sekä talvisin erilaisia tapahtumia.

 

Mitä opiskelu maksaa?

 • Peruskoululinjojen ja Kymppiluokan (Perusopetuksen lisäopetuksen) opiskelijoille, peruskoulun keväällä tai vuosi sitten päättäneille ja niille, joilla oppivelvollisuus on jäänyt kesken tai joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta, ovat opetus ja asuminen sekä oppikirjat ja ruokakin pääosin maksuttomia. Iltapäiväkahvi ja iltapala maksavat 10 €/vko niitä käyttäville.
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sekä Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opiskelijoilla opetus, asuminen ja pääosa aterioista ovat maksuttomia. Iltapäiväkahvi ja iltapala maksavat 10 €/vko niitä käyttäville.
 • Hierojan sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoihin valmistavat koulutukset ovat valtion rahoittamaa koulutusta. Lukuvuosimaksu 550 €. Asuminen ja ateriat maksavat kuten seuraavassa kohdassa mainitaan.
 • Opiskelukustannukset vapaan sivistystyön koulutuksissa tai niiden osissa ovat seuraavat:
  Opetus on kaikilla opintolinjoilla ilmainen 16-17-vuotiaille. Yli 18-vuotiaille opetus maksaa 11 €/vko.
  Asuminen
  2-3 hengen huoneessa maksaa 11 €/vko. Lisämaksu yksin asumisesta.
  Ateriat maksavat 45 €/vko opistolla asuvilla (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen,
  iltapala) ja 20 €/vko ulkopuolella asuvilla (lounas ja päiväkahvi).
  Opiskelu maksaa siten
  – alle 18-vuotiailla opistolla asuvilla 56 €/vko, ulkopuolella asuvilla 20 €/vko
  – yli 18-vuotiailla opistolla asuvilla 67 €/vko ja ulkopuolella asuvilla 31 €/vko.
  Koko työvuosi (9 kk) maksaa iästä, asumisesta ja ruokailusta riippuen 760 €–2680 €.
  Kirjat, muun opiskeluun liittyvän materiaalin ja matkakulut opiskelijat maksavat itse.

Tukea opiskeluun?

 • Opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Aikuisopiskelija voi saada aikuiskoulutustukea, koulutuspäivärahaa
  tai työttömyysetuutta tietyin edellytyksin.
 • Vapaan sivistystyön vähintään 8 opintoviikkoa kestäviin opintoihin voi saada opintoseteliavustuksia.
 • Lisätietoja saa KELA:lta (www.kela.fi/opintotuki), työvoimatoimistoista (www.mol.fi), koulutusrahastolta (www.koulutusrahasto.fi) ja opistolta.
 • Kun opiskelu kestää vähintään 8 kk, voi saada opiskelija-alennuksen juna- ja linja-automatkoilla tietyin edellytyksin ja rajoituksin.
 • Opiston omalla opiskelijakortilla saa opiskelija-alennuksen esim. konserttien, näyttelyiden, teatterien, uimahallin jne. pääsylipuista