Koulutus

Kymppiluokka (perusopetuksen lisäopetus) ja Peruskoululinja, tarvittaessa mukautettu opetusryhmä

Haluatko korottaa tai suorittaa peruskouluaineiden arvosanoja?
Puuttuuko sinulta peruskoulun päättötodistus? Tämä koulutus on sinulle toinen mahdollisuus ja opinnollisen suuntautumisen vuosi. Kymppiluokka sopii myös maahanmuuttajille.

Tule parantamaan pohjakoulutustasi ja valitse tavoite elämällesi.

kymppiluokkaTutkintoaineiden lisäksi opiskelet myös kansalaistaitoja, harrastus- ja taideaineita sekä tutustut jatkokoulutuksiin. Opit ja harjoittelet käytännön työtilanteissa.

Ohjelmaan sisältyy työpajoja, teematapahtumia, opintoretkiä, käytännön työtä ja työelämään perehdyttävä jakso. Opiskelet myös kädentaitoja, kotitaloutta, musiikkia, kuvaamataitoa ja ilmaisua. Voit osallistua enemmän työharjoitteluun ja valita opintoja muilta linjoilta.

Opistolla on oikeus antaa todistus perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän ja perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokan) suorittamisesta.

Perusopetuksen tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 25.5.2019 / 23.5.2020. Opiskelun kesto on 9-18 kk (38-76 ov).

Hakeminen: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa 22.5. – 24.7.2018 www.opintopolku.fi tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Aikuisten perusopetus/Peruskoululinja

Peruskoululinja on tarkoitettu erityisesti aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat tietojensa ja taitojensa täydentämistä päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin.

Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen päättötodistus aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa hyvä suomen kielen taito jatko-opintoja sekä kansalais- ja työelämää varten. Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen opetuksen. Opiskelija ohjataan opintojen alussa hänelle soveltuvaan perusopetukseen. Opiskelu sisältää pakollisia ja valinnaisia kursseja. Kesto määräytyy opiskelijan lähtökohdan ja tavoitteen saavuttamisen mukaan yksilöllisesti.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe sisältää 38 kurssia ja antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheeseen sisältyy tarvittaessa lukutaitovaihe (27 kurssia). Perusopetuksen alkuvaihe kestää 9 kk.

Aikuisten perusopetuksen päättövaihe sisältää 76-94 kurssia, joista tulee suorittaa vähintään 46. Perusopetuksen päättövaihe kestää 9-18 kk.

Koulutuksessa on laajat opintososiaaliset edut. Opetus, oppikirjat, ateriat (aamupala, lounas ja päivällinen koulupäivinä) ja asuminen opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia.

Opistolla on oikeus antaa todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

Perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 23.5.2020

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Palvelu- ja kotityön erityislinja

Koulutus tukee opiskelijan valmiuksia ammatillisiin ja muihin jatko-opintoihin, arjen hallintaan ja itsenäiseen elämään sekä kansalais- ja työelämään.
Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Tavoitteena on arjen taitojen ja hyvinvoinnin, opiskeluvalmiuksien ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä ammatilliseen koulutukseen, työssä oppimiseen ja työelämään valmentautuminen. Tavoitteena on löytää omien edellytystensä mukaisia tapoja opiskella ja tehdä työtä.

Koulutus sisältää itsetuntemusta, sosiaalisia ja arjen taitoja, yhteiskuntatietoutta ja kansalaistaitoja, oppimaan oppimista, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tietotekniikkaa ja tiedon hankintataitoja, matematiikkaa, luonnontieteellisiä aineita, liikunta- ja motorisia taitoja, vapaa-ajan toimintaa sekä koulutukseen, työelämään ja elinikäiseen oppimiseen valmentautumista, koulutuksen ja ammattien sekä työelämän tuntemusta sekä valinnaisia koulutuksen osia. Koulutus antaa valmiuksia ammatillisiin opintoihin sekä työllistymiseen avustaviin tehtäviin.

Koulutus edistää aktiivista ja terveellistä elämäntapaa ja selviytymistä arkielämään ja asumiseen liittyvistä jokapäiväisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Opiskelussa painottuvat tekemällä oppiminen ja toiminnallisuus. Opit ja harjoittelet käytännön työtilanteissa. Teematapahtumia ja opintoretkiä.

Asut turvallisesti ja ohjatusti asuntolassa, missä harjoittelet asumis- ja vuorovaikutustaitoja ja harrastamista.

Mahdollisuus kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops).


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 5.6.2021. Opiskelun kesto on 9-27 kk (40-120 ov). Mahdollisuus koulutuskokeiluun.
Palvelu- ja kotityön erityislinjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Voit valita kotityöpalvelujen osaamisalan (kodinhuoltaja) tai puhdistuspalvelujen osaamisalan (toimitilahuoltaja). Catering-opintoja valinnaisena. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia.

Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja tekevät siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilihuoltotehtäviä sekä avustavat asiakkaita päivittäistoiminnoissa.

Kodinhuoltaja opiskelee ateria- ja kahvituspalveluja, ylläpitosiivousta, asiakkaiden avustamista, kodin perussiivous- ja tekstiilienhuolto- sekä kotiruokapalveluja. Lisäksi ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia sekä yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Kodinhuoltaja avustaa myös asioinnissa, viriketoiminnassa ja vapaa-ajan palveluissa. Työpaikkoina ovat asiakkaiden kodit, palvelukodit ja kodinomaiset laitokset.

Toimitilahuoltaja opiskelee ateria- ja kahvituspalveluja, ylläpito- ja perussiivousta ja toimitilapalveluja. Lisäksi ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia sekä yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Toimitilahuoltajan työhön voi kuulua myös ateria- ja kokouspalveluihin liittyviä tehtäviä. Työpaikkoina ovat toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, vanhainkodit, terveyskeskukset, tuotanto- ja huoltotilat, elintarviketilat ja uimahallit.

Ammatilliset opinnot arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla arvioinnilla.

Mahdollisuus kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa.

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille. Opetus ja ohjaus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta yksilöllisesti. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks) ja/tai henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops). Teematapahtumia, opintoretkiä, harjoittelua ja työssäoppimista.

Koulutukseen otetaan myös normaalin peruskoulun oppimäärän suorittaneita.


Opiskeluaika: 15.8.2017 – 6.6.2020. Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp).
Mahdollisuus koulutuskokeiluun.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Yhteishaussa 21.2. – 14.3.2017 www.opintopolku.fi.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Voit valita ruokapalvelun osaamisalan (kokki). Ruokapalvelun osaamisalan suorittanut kokki toimii ruoan valmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet valmistaen maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille.

Työpaikkoina kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, catering-alan yritykset, suurkeittiöt, juhla- ja pitopalveluyritykset.

Tutkinnon pakolliset osat ovat majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen ja osat lounasruokien ja annosruokien valmistus. Lisäksi ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista sekä yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 5.6.2021. Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp).
Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Yhteishaussa 20.2. – 13.3.2018 www.opintopolku.fi.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Lasten- ja kodinhoidon linja

Pidätkö lapsista, kodinhoidosta ja hoivatyöstä? Tule hankkimaan perustietoja sekä käytännön taitoja ja osaamista perhepäivähoitajan, koti- ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan työhön ja jatko-opintoihin.

Tavoitteena on perehtyä lasten- ja päivähoito-, hoiva- ja kotipalvelualaan, koti- ja pientalouden ruoanvalmistukseen, leipomiseen, kodinhoitoon, hygieniaosaamiseen, tapakulttuuriin, vaatehuoltoon ja vaatteiden valmistamiseen sekä saada valmiudet koti- ja henkilökohtaisena hoiva-avustajana toimimiseen ja lastenhoitoon sekä varmistaa uravalintaa.

Koulutus sisältää kotitalouden ja kodinhoidon opintoja 9 ov, perhepäivähoitajan opintoja 9 ov, kotiavustajan opintoja 9 ov ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan opintoja 13 ov.

Opiskelet käytännönläheisesti lastenhoitoon ja kasvatukseen, kotitalouteen ja kodinhoitoon sekä koti ja henkilökohtaiseen hoiva-avustamiseen liittyviä ja yleissivistäviä aineita. Teematapahtumia, opintoretkiä, työharjoittelua, käytännön työtä ja tutustumista jatkokoulutuksiin.

Monipuolisten käytännön taitojen oppiminen antaa pohjaa tulevaisuudelle.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 1.6.2019. Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov).
Lasten- ja kodinhoidon linjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita
ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja

Tavoitteena on virittää kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen inhimillisesti onnellista, osallistuvaa ja tasapainoista elämää varten sekä rajoja ylittävän yhteistyön edistäminen.

Saat tietoja omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta hyvän olon lisäämiseksi.

Tutustut uusiin asioihin ja kohteisiin, kieliin ja kulttuureihin, ihmisiin, heidän arkeensa, kansalaiselämään kotimaassa ja ulkomailla maailmankuvaa laajentaen.

Opit vierailemalla eri paikoissa ja osallistumalla kulttuuritapahtumiin opiston lähiseudulla, muualla Suomessa ja ulkomailla. Teematapahtumia, opintoretkiä, vapaaehtoistyötä ja harrastustoimintaa.

Voit osallistua koko koulutukseen tai valita oman opintokokonaisuuden. Myös senioreille.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 1.6.2019. Opiskelun kesto 9 kk (40 ov).
Linjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Viestintä- ja ilmaisutaidon linja

Haluatko kehittää ilmaisutaitoasi ja viestinnän perustaitojasi? Ilmaisu- ja viestintätaidot ovat tarpeen millä alalla tahansa. Niistä voit löytää myös tulevan ammattisi.

Opiskelet puhe-, näyttämö-, liikunnallista ja kirjallista ilmaisua sekä musiikkia, maalausta, teatterioppia, lavastusta, teatteritekniikkaa, viestintää ja mediaa. Käsikirjoituksia, esiintymisiä, videon ja lehden tekemistä, kehitetään itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja yhteiskunnallisia valmiuksia.

Teematapahtumia, opintoretkiä, työssäoppimista, tutustumista jatkokoulutuksiin ja lopputyö.

Koulussamme on ajanmukaiset tietotekniset laitteet ohjelmineen.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 1.6.2019. Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov).
Linjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)

Haluatko puhua paremmin suomea? Kiinnostaako suomalainen kulttuuri ja elämäntapa?
Tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille.

SKKL_WI2Opit puhumaan ja asioimaan suomen kielellä sekä tutustut kulttuuriin ja elämäntapaan.

Alkeis-, keski- ja jatkoryhmät. Opiskelu painottuu suomen kieleen ja viestintätaitoihin, työelämä- ja yhteiskuntataitoihin, kulttuurituntemukseen ja Suomi-tietouteen. Lisäksi valinnaisia opintoja.

Opintoretkiä, teematapahtumia, työelämään perehtymistä ja tutustumista jatkokoulutuksiin.

Voit osallistua suomen kielen yleiseen kielitutkintoon.

Koulutus on suunniteltu soveltumaan osaksi maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaa.

Opiskelun voit aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana ja jatkaa toisena lukuvuotena.


Opiskeluaika: 14.8.2018 – 1.6.2019. Kotoutumiskoulutuksen kesto on 9-14 kk (40-60 ov).
Linjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Hierojan koulutus ja ammattitutkinto (erikoishieronnat)

Etsitkö ihmisläheistä palveluammattia? Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa valmiudet toimia yksityisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon ammattilaisena.

Hierojan ammattitutkinnon edellyttämät näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet sisältyvät koulutukseen.

Pakolliset tutkinnon osat: Hierojana toimiminen, hieronta hoitotapahtumana ja hieroja yrittäjänä. Lisäksi vaaditaan yksi valinnainen tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattiopetuksen pääpaino on hieronnan opetuksessa, anatomisissa tiedoissa ja yritystaloudessa. Käytännön työtä ja asiakashierontaa.

Erikoishierontoihin sisältyy mm. jäsenkorjausta, vyöhyketerapiaa ja hermoratahierontaa, kiinalaista lääketiedettä ja akupunktuuria. Lisäksi valinnaisena luontaishoidot.

Opistolla on hierojan ammattitutkinnon näyttötutkintojen järjestämissopimus.

Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Henkilö voi hakeutua suoraan tutkinnon suorittajaksi, mikäli hänellä on työssä, koulutuksissa tai harrastuksissa hankittua osaamista, joka vastaa tutkinnon perusteissa esitettyjä arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Lisätietoja opistolta puh. 015 572 1270.


Opiskeluaika: 21.8.2018 – 25.5.2019. Opiskelun kesto on 9 kk (38 ov).

Hakeminen: Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 17.5., toiseen 3.8.2018 mennessä. Linjalle voit hakea senkin jälkeen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä! Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen koulutus ja ammattitutkinto

Haluatko toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia? Pääasiallisia työympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivä- tai muu vapaa-aikatoiminta.

takkaKoulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon edellyttämät näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet sisältyvät koulutukseen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta: Ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Lisäksi valinnaisena tutkinnon osana on yrittäjyys.

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Harjoittelet käytännössä myös opistossa toimivilla erityis- ja muilla linjoilla. Opintoretkiä, tutustumiskäyntejä ja teematapahtumia.

Opistolla on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon näyttötutkintojen järjestämissopimus.

Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Henkilö voi hakeutua suoraan tutkinnon suorittajaksi, mikäli hänellä on työssä, koulutuksissa tai harrastuksissa hankittua osaamista, joka vastaa tutkinnon perusteissa esitettyjä arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Lisätietoja opistolta puh. 015 572 1270.


Opiskeluaika: 21.8.2018 – 1.6.2019. Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov).
Hakeminen: Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 17.5., toiseen 3.8.2018 mennessä. Linjalle voit hakea senkin jälkeen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä! Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.