Itä-Karjalan Kansanopiston Toveriliitto

Toveriliitto (sitoutumaton) on perustettu Impilahdella vuonna 1907.
Sen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä opiston käyneille ja olla tukemassa opiston työtä.
Tähän päämäärään pyritään mm. jokavuotisilla maaliskuun toisena tai kolmantena viikonloppuna järjestettävillä Toveripäivillä, jolloin pidetään myös vuosikokous. Toveripäivillä palataan uudestaan opistoaikaisiin muistoihin.
Muut Toveripäivien perinteet jatkuvat nykyaikaan sovellettuna ajankohtaisin teemoin.

Toveripäivät järjestetään seuraavan kerran la-su 9.-10.3.2024.

 

Esillä sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Jos haluat osallistua Teamsin kautta, lähetä sähköpostiosoite toimisto@ikko.fi

Tervetuloa Toveripäiville!

Toveriliitto myöntää stipendejä opiston opiskelijoille, tukee yhteisiä retkiä ja opiskelijoiden
muuta toimintaa,
järjestää tapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja kilpailuja.

 

Toveripäivien avauspuhe 9.3.2024

Kaija Salmio

Ajalla on kolme ulottuvuutta, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Meillä suomalaisilla on taipumusta pohtia sitä, mikä on jo tapahtunut ja miksi niin on käynyt. Syitä olemme hyviä keksimään ja olettamaan asioita. Samaan aikaan pohdimme tai jopa pelkäämme huomista ja tulevia tapahtumia.

Elämme nyt, tätä päivää. Mennyt on mennyttä, sitä emme voi muuttaa eikä huomisesta kukaan tiedä, mitä silloin tapahtuu. Ainoa, mitä voimme tehdä, on elää tätä hetkeä.

Nykyinen elämä on monella tavoin suorituskeskeistä, repivää, ja pelottavaa aikaa. Se näkyy niin omassa elämässä, omassa maassa kuin maailman laajuisesti. Ympäristö- ja ilmastokysymykset ahdistavat, sodat ja konfliktit eri puolilla maailmaa pelottavat, kun ne tulevat koteihimme päivittäin monen eri median kautta. Uutiset lisäävät epävarmuutta ja ne johtavat osittain siihen, että unohdamme iloita niistä pienistä asioista, jotka ovat hyvin itse kunkin kohdalla.

Yhteiskunnallisissa ja työelämäkysymyksissä puhutaan usein resilienssistä, jolla tarkoitetaan ihmisen psyykkistä palautumiskykyä, sitkeyttä ja kykyä selvitä vaikeista tilanteista. Muuntautumis- ja selviytymiskykyä tarvitaan normaalissa elämässä, sillä olosuhteet, myös hyvät, voivat muuttua nopeasti.

Hyvä resilienssi tarkoittaa sitä, että ihminen ei mene rikki tai murru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan pystyy palautumaan kuormittavista tilanteista ja jatkamaan normaalia elämää.

Olisi tiedostettava ja säilytettävä oma tapa ajatella ja käyttäytyä. Olisi opittava antamaan itselle arvo, mutta opittava arvostamaan myös toisia ihmisiä. Meidän tulisi opetella hyväksymään itsemme. Aika on vaativaa, sillä meidän oletetaan olevan vahvoja ja tarpeeksi hyviä.

Näkemyksiämme ja suorituksiamme mitataan varsin kapeilla mittareilla ja kevyillä tiedoilla. Mittaajat ovat usein rajoittuneita omiin tavoitteisiinsa ja arvoihinsa. Mitattavan henkilön kaikkia hyviä ominaisuuksia ei voi sisällyttää kysymyksiin eivätkä ne näy tuloksissa. Usein ihmisistä tehdään liian kapea-alaisia tulkintoja.

 

Tiedon ja disinformaation määrä kasvaa ja muuttuu. Siksi asioita pitäisi seurata. Disinformaatio tulisi oppia erottamaan oikeasta informaatiosta. Käsittelemättä jäänyt disinformaatio kasautuu ja lopulta se alkaa vaikuttaa väistämättä elämään. Pahimmillaan menetetään elämän hallinta.

Tilannetta helpottaa, jos pystymme tunnistamaan ja erottamaan ne asiat, joihin voimme vaikuttaa niistä asioista, joihin emme voi vaikuttaa.

Keskitymme liikaa omiin ja toisten ihmisten saavutuksiin, virheisiin ja puutteisiin, ehkä ylenmääräisestä arvioinnista ja tulkinnoista johtuen. Emme muista sanoa ystävälle tai naapurille, että hellitä vähän. Ota aikaa itsellesi. Aika on tärkeä voimavara jokaiselle. Sanat ovat ase, joka voi puolustaa tai tuhota meitä.

Meidän ei tarvitse olla kaikkein parhaimpia, riittää, kun teemme parhaamme. Täydellisyyteen pyrkiminen voi olla taakka. Meitä kaikkia tarvitaan. Jokaisella on paikkansa. Hyvä arki on hyvä asia.

Olen ottanut esille vakavia, mutta realistisia ajatuksia, joita kohtaamme arjessa. Niistä selviytyäksemme tarvitsemme muuntautumiskykyä sekä kykyä elää omaa elämäämme. Kaikilla tulisi olla aikaa ja mahdollisuus palautua ja elää elämäänsä tyytyväisinä.

Maailma muuttuu joka päivä, ja siksi meidän hyväksymämme totuudet voivat ovat huomenna jo menneitä totuuksia. Siksi kannattaa elää tänään.

Vuoden 2024 toveripäivien teema tiivistyy ”Elämä on nyt!” -sanoihin. Haluamme korostaa tämän hetken merkitystä ja myönteisiä asioita elämässämme sekä vastata eteemme tuleviin haasteisiin. Painokkaat ja tarpeelliset sanat ovat elokuvaohjaaja Kiti Luostarisen tekstistä. Opisto ei ole hänelle tuntematon paikka, sillä Kiti on opiston johtokunnan jäsen.

 

Kaija Salmio

Itä-Karjalan Kansanopiston Toveriliitto r.y:n puheenjohtaja