Koulutus

Opiskelijoita ryhmäkuvassa

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Opiskelijan opinnot rakentuvat tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuville yhteisestä Opinto- ja uraohjaus-koulutuksen osasta sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta: Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa), ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa), lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa), arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa), työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa), valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa). Opiskelijan yksilöllinen opintopolku rakennetaan opiskelijan tavoitteiden ja osaamistarpeiden mukaisesti.

Koulutus alkaa 13.8.2024

Jatkuva haku ja joustava opintojen aloittaminen

Aikuisten perusopetus (peruskoululinja maahanmuuttajille)

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tietojensa ja taitojensa täydentämistä päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin.

Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen lukutaito-, alku- ja päättövaiheen opetuksen. Opiskelun kesto määräytyy opiskelijan lähtökohdan ja tavoitteen mukaan yksilöllisesti.

Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen päättötodistus ja saavuttaa riittävä suomen kielen taito jatko-opintoja sekä kansalais- ja työelämää varten.

Opintoihin sisältyy suomalaisen peruskoulun aineita, kuten suomea, englantia, matematiikkaa, yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita ja muita perusopetukseen soveltuvia käytännön ja taideaineita, oppilaanohjausta, tieto- ja viestintätekniikkaa, tutustumista työelämään ja jatkokoulutuksiin.

Perusopetuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.

Opetus, asuminen, oppikirjat sekä aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus, lounas ja oppikirjat ovat maksuttomia.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 31.5.2025 / 30.5.2026. Opiskelun kesto on 9-18 kk (38-76 ov). Voit jatkaa myös 3. vuotena.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Palvelu- ja kotityön erityislinja

Koulutus tukee opiskelijan valmiuksia ammatillisiin ja muihin jatko-opintoihin, arjen hallintaan ja itsenäiseen elämään sekä kansalais- ja työelämään.
Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Tavoitteena on arjen taitojen ja hyvinvoinnin, opiskeluvalmiuksien ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä ammatilliseen koulutukseen, työssä oppimiseen ja työelämään valmentautuminen. Tavoitteena on löytää omien edellytystensä mukaisia tapoja opiskella ja tehdä työtä.

Koulutus antaa valmiuksia ammatillisiin opintoihin sekä työllistymiseen avustaviin tehtäviin. Opiskelun aikana tutustut työelämään ja ammatilliseen koulutukseen.

Koulutus edistää aktiivista ja terveellistä elämäntapaa ja selviytymistä arkielämään ja asumiseen liittyvistä jokapäiväisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Opiskelussa painottuvat tekemällä oppiminen ja toiminnallisuus. Opit ja harjoittelet käytännön työtilanteissa. Teematapahtumia ja opintoretkiä.

Asut turvallisesti ja ohjatusti toisen opiskelijan kanssa asuntolassa, missä harjoittelet asumisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja harrastamista. Mahdollisuus kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa (omakustanteinen).

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (Hops)

Mahdollisuus koulutuskokeiluun.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 5.6.2027. Opiskelun kesto on 9-27 kk (40-120 ov).

Palvelu- ja kotityön erityislinjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Voit suuntautua kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon. Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työelämässä alan yrityksissä ja laitoksissa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö toimii työntekijänä tai yrittäjänä kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon asiakaskohteissa erilaisissa työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa.

Työpaikkoja ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kotitaloudet, liikennevälineet, oppilaitokset, päiväkodit ja palvelukodit, sosiaali-, terveydenhuolto- ja teollisuuslaitokset ja kylpylätilat.

Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp). Koulutus alkaa vuosittain elokuun puolivälissä. Voit opiskella myös kesälukukaudella.

Koulutuksessa on oma opiskeluryhmä erityistä tukea tarvitseville.

Mahdollisuus koulutuskokeiluun ja kuntoutukseen lähellä sijaitsevassa kuntoutuskeskuksessa.

Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus ja lounas ovat maksuttomia.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 5.6.2027. Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp).

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Yhteishaussa www.opintopolku.fi.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (Kokki)

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan käymällä sinusta kehittyy monipuolinen ruokapalvelujen tuottaja. Kokin tehtäviin kuuluvat ruoanvalmistuksen lisäksi asiakkaiden omien toiveiden ja odotusten täyttäminen sekä elämysten luominen.

Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja erilaisissa alan yrityksissä.

Opintojen aikana pääset käsittelemään paljon erilaisia raaka-aineita, opit valmistamaan maukasta ja terveellistä ruokaa ja harjaannut ruokien esille laitossa.

Kokit työskentelevät ruoanvalmistuksen tehtävissä mm. kahviloissa, henkilöstöravintoloissa, cateringalan yrityksissä, suurkeittiöissä ja juhla- ja pitopalveluyrityksissä tai lasti- ja matkustajalaivoilla.

Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla asuville.Opiston ulkopuolella asuvilla opetus ja lounas ovat maksuttomia.

Opiston oma Youtube-kanava on Oppiva kansanopisto.
https://www.youtube.com/channel/UCMgz9orbnYi2fZ5N-D70Iww


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 5.6.2027. Opiskelun kesto on 3 vuotta (180 osp).
Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Yhteishaussa www.opintopolku.fi.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Lasten- ja kodinhoidon linja

Pidätkö lapsista, kodinhoidosta ja hoivatyöstä? Tule hankkimaan perustietoja sekä käytännön taitoja ja osaamista perhepäivähoitajan, kotiavustajan ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan työhön ja jatko-opintoihin.

Tavoitteena on perehtyä lasten- ja päivähoito-, hoiva- ja kotipalvelualaan, koti- ja pientalouden ruoanvalmistukseen, leipomiseen, kodinhoitoon, hygieniaosaamiseen, tapakulttuuriin, vaatehuoltoon ja vaatteiden valmistamiseen sekä saada valmiudet koti- ja henkilökohtaisena hoiva-avustajana toimimiseen ja lastenhoitoon sekä varmistaa uravalintaa.

Koulutus sisältää kotitalouden ja kodinhoidon opintoja 9 ov, perhepäivähoitajan opintoja 9 ov, kotiavustajan opintoja 9 ov ja henkilökohtaisen hoiva-avustajan opintoja 13 ov.

Opiskelet käytännönläheisesti lastenhoitoon ja kasvatukseen, kotitalouteen ja kodinhoitoon sekä koti- ja henkilökohtaiseen hoiva-avustamiseen liittyviä ja yleissivistäviä aineita. Työharjoittelua, tutustumista jatkokoulutuksiin, teematapahtumia, opintoretkiä.

Monipuolisten käytännön taitojen oppiminen antaa pohjaa tulevaisuudelle.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 7.6.2025. Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov).
Lasten- ja kodinhoidon linjan suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita
ammatilliseen peruskoulutukseen.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Opinnollinen aktiviteettilinja (Oppia kaikenikäisille)

Tavoitteena on virittää kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen inhimillisesti onnellista, osallistuvaa ja tasapainoista elämää varten sekä rajoja ylittävän yhteistyön edistäminen.

Saat tietoja omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja terveellisestä ravinnosta hyvän olon lisäämiseksi.

Tutustut uusiin asioihin ja kohteisiin, kieliin ja kulttuureihin, ihmisiin, heidän arkeensa, kansalaiselämään kotimaassa ja ulkomailla maailmankuvaa laajentaen.

Opit vierailemalla eri paikoissa ja osallistumalla kulttuuritapahtumiin opiston lähiseudulla, muualla Suomessa ja ulkomailla. Teematapahtumia, opintoretkiä, vapaaehtoistyötä ja harrastustoimintaa.

Voit osallistua koko koulutukseen tai valita oman opintokokonaisuuden.

Opinnollisen aktiviteettilinjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 7.6.2025. Opiskelun kesto 9 kk (40 ov).

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus)

Haluatko puhua paremmin suomea? Kiinnostaako suomalainen kulttuuri ja elämäntapa?
Tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille.

SKKL_WI2

Opit puhumaan ja asioimaan suomen kielellä sekä tutustut suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Alkeis-, keski- ja jatkoryhmät. Opiskelu painottuu suomen kieleen ja viestintätaitoihin, työelämä- ja yhteiskuntataitoihin ja Suomi-tietouteen. Lisäksi valinnaisia opintoja.

Opintoretkiä, teematapahtumia, työelämään perehtymistä ja tutustumista jatkokoulutuksiin.

Voit osallistua suomen kielen yleiseen tai valtionhallinnon kielitutkintoon.

Koulutus on suunniteltu soveltumaan osaksi maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaa.

Opiskelun voit aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana ja jatkaa toisena lukuvuotena.

Suomen kielen ja kulttuurin linjan suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.


Opiskeluaika: 13.8.2024 – 7.6.2025. Kotoutumiskoulutuksen kesto on 9-14 kk (60-90 op).

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Hieronnan ammattitutkinto (erikoishierontapainotteinen)

Etsitkö ihmisläheistä palveluammattia? Hieronnan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia yksityisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon ammattilaisena.

Ammattiopetuksen pääpaino on hieronnan opetuksessa, anatomisissa tiedoissa ja yritystaloudessa. Käytännön työtä ja asiakashierontaa.

Mahdollisuus osallistua erikoishierontoihin, joihin sisältyy mm. jäsenkorjausta, vyöhyketerapiaa, hermoratahierontaa ja kinesioteippausta sekä kiinnostuksen mukaan kiinalaista lääketiedettä, akupunktuuria ja luontaishoitoja.

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osp) ja valinnaista tutkinnon osista
(50 osp). Tutkinnon osien näytöt sisältyvät koulutukseen.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena lähijaksojen ja itsenäisen opiskelun vuorotellessa.
Opiskelijalta edellytetään itsenäistä teorian ja käytännön opiskelua lähijaksojen välillä.
Käytännön harjoittelu tapahtuu koulutussopimuksella hieronta-alan yrityksessä, oppisopimuksella tai yrittäjän oppisopimuksella.


Opiskeluaika: 20.8.2024 – 31.5.2025. Opiskelun kesto on 9 kk (38 ov) .Joustava opintojen aloittaminen. Voit opiskella myös kesälukukaudella.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä!

Lukuvuosimaksu on 500 €. Asuminen ja ateriat maksavat erikseen.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja)

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen, perhepäivähoidon, romanityön, kasvatuksen sekä ohjauksen osaamisalat.

takka

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (koulunkäynninohjaaja)
Perhepäivähoidon osaamisala (perhepäivähoitaja)

Koulunkäynninohjaaja työskentelee eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja vapaa-ajan toiminnassa. Koulunkäynninohjaaja osallistuu eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja vastaa lapsen tuen tarpeisiin yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa, kehittää toimimista perhepäivähoitoympäristössä ja osallistuu pedagogisen toimintakulttuurin toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa.

Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työelämäkohteissa kuten oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja kerhoissa, palvelukodeissa sekä aamu-ja iltapäivä- ja vapaa-ajan toiminnassa. Harjoittelet käytännössä myös opistossa toimivilla erityis- ja muilla opinto- linjoilla.

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista ja valinnaista tutkinnon osista.
Tutkinnon osien näytöt sisältyvät koulutukseen.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.


Opiskeluaika: 20.8.2024 – 7.6.2025. Opiskelun kesto on 9 kk (40 ov). Joustava opintojen aloittaminen. Voit opiskella myös kesälukukaudella.

Hakeminen: Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.
Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä! Hakijoille järjestetään valintahaastattelu.

Lukuvuosimaksu on 500 €. Asuminen ja ateriat maksavat erikseen.